Dr VLADIMIR KOVAČ arh.

Arhitekta
Arhitektonski fakultet

Dr VLADIMIR KOVAČ arh.

Arhitekta
Arhitektonski fakultet
kovac@arh.bg.ac.rs

Biografija

Rođen u Trebinju 1984. godine. Završio osnovne i master studije na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Na istom fakultetu angažovan kao saradnik i asistent u oblasti Vizuelnih komunikacija i arhitektonske grafike. Dobitnik preko 40 konkursnih nagrada i stručnih priznanja (ULUPUDS Godišnja nagrada za dizajn; Plaketa Majske izložbe primenjene umetnosti Srbije za dizajn; Jugoslovenska nagrada za dizajn Nenad Čonkić; ERSTE nagrada za najuspešnije mlade umetnike Srbije – Klub 27). Realizovao više od 300 radova iz oblasti vizuelnih komunikacija, arhitektonskog i grafičkog dizajna. Imao tri samostalne i učestvovao na 80 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Autor nagrađivane monografije Kovach: Duo Milia Unidecim. Član Dizajn sekcije ULUPUDS-a.