VLADIMIR DJUROVIC

VDLA | LIBAN

VLADIMIR DJUROVIC

VDLA | LIBAN

Biografija

Jedan je od najuglednijih pejzažnih arhitekata u svetu. Završio fakultet pejzažne arhitekture u Engleskoj, a master studije u Americi. Dobitnik prestižne nagrade „Aga Kan“ za trg „Samir Kasir“, kao i svetskog priznanja za rezidenciju modnog dizajnera Eli Saba.