V. MARTI & F. MATZIARAKI

Cometa Architects │ŠPANIJA

V. MARTI & F. MATZIARAKI

Cometa Architects │ŠPANIJA
info@cometaarchitects.com

Biografija

Faidra Matziaraki i Viktor Gonzalez Marti su 2012 osnovali Cometa Architects sa sedištem u Barseloni, biro koji okuplja uzbudljive, energične i posvećene arhitekte usmerni ka kreativnom projektovanju i procesu izgradnje.

Cometino iskustvo se proteže od enterijera i dizajna proizvoda do saradnje i održivosti i fokusira se na stvaranje izuzetnog dizajna od inovativnog koncepta do upravljanja projektima i izgradnje.

Rad se zasniva na odgovornim odnosima izgrađenim sa klijentima, saradnicima i osobljem, koji se razvijaju kroz proces kontinuirane proizvodnje i povratnih informacija. Deo rada biroa posvećen je istraživanju, izradi dizajna po meri i izradi prototipa.

Cometin pristup arhitekturi povezuje savremenu izradu, materijale i nove održive tehnologije sa fizičkim ekonomskim i društvenim kvalitetima date lokacije, imajući u vidu budžete, potrebe i želje klijenta.

Cometa Architects su osvojili razne nagrade za svoje najnovije projekte i objavljeni su u časopisima i arhitektonskim platformama širom sveta. Njihovi projekti mogu se naći u Španiji, Grčkoj i Kini. Trenutno, osim u Barseloni, rade u Atini, Velikoj Britaniji i Ruandi.

Sva predavanja od V. MARTI & F. MATZIARAKI

V.MARTI & F.MATZIARAKI

16:00-17:00
SVEČANA SALA