DUŠAN IGNJATOVIĆ

Arhitektonski fakultet Beograd | SRBIJA

DUŠAN IGNJATOVIĆ

Arhitektonski fakultet Beograd | SRBIJA
ignjatovic.dusan@arh.bg.ac.rs

Biografija

Dušan Ignjatović (1969) je diplomirao (1996) i doktorirao (2016) na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Zaposlen je u zvanju Docenta na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu a angažovan je i kao gostujući profesor na Fakultetu Tehničkih nauka u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici (od 2015). Ranije je bio gostujući profesor na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici (2009-10).

Njegovo profesionalno i istraživačko interesovanje je vezano za projektovanje, energetsku efikasnost, zelenu arhitekturu i obnovu zgrada kao i utvrđivanje performansi zgrada. Poseduje profesionalne licence za projektovanje (2003), ITC – Nivo 1 (2006), LEED GA (2010) i Energetsku efikasnost-nulta licenca (2012)

Kao ekspert i istraživač uzima učešće u veće broju nacionalnih i internacionalnih istraživačkih i profesionalnih projekata. Trenutno učestvuje u projektu Energetska efikasnost u javnim zgradama (2016-17) kao koordinator tima (GIZ), Horizon 2020 projektu EmBuild (2016-19) kao istraživač, ERASMUS + projektu KLABS (2015-18) kao istraživač. Takođe je učestvovao i kao koordinator nacionalnog tima i istraživač na IEE projektima EPISCOPE (2013-2016) i TABULA (2009-2012).

Učesnik je velikog broja profesionalnih kurseva, radionica i simpozijuma u svojstvu pozvanog predavača iz oblasti energetske efikasnosti i tipologije zgrada, u zemlji i inostranstvu.

Član je radne grupe koja je izradila podzakonske akte iz oblasti energetske efikasnosti (2011) a učestvuje kao predavač i ispitivač na kursu za licencu Inženjer energetske efikasnosti u Inženjerskoj komori Srbije od 2012.

Autor je većeg broja publikacija i poglavlja u monografijama od kojih se izdvajaju: Videti energiju (sa M. Jovanović Popović, 2011), Atlas porodičnih kuća Srbije (sa grupom autora 2012), Atlas višeporodičnih zgrada Srbije (sa grupom autora 2013), Nacionalna tipologija stambenih zgrada Srbije (sa grupom autora 2013), Use-Re-Use: New Belgrade (publikacija prezentirana na Venecijanskom Bijenalu 2014). Autor je većeg broja radova objavljenih u internacionalnim i nacionalnim časopisima, prezentiranih na kongresima i štampanih u zbornicima u zemlji i inostranstvu.

Projektovao je veći broj zgrada (27 realizovanih) raznovrsnih programa u različitim kulturnim i klimatskim okruženjima (Gabon, Ekvatorijalna Gvineja, Srbija, Crna Gora, Rusija, Grčka). Učesnik je više od 24 grupnih izložbi sa internacionalnom selekcijom i tri autorske izložbe. Učesnik je velikog broja nacionalnih i internacionalnih konkursa na kojima je ostvario veći broj nagrada i priznanja.