MILAN TOMAC

Enota | SLOVENIJA

MILAN TOMAC

Enota | SLOVENIJA
enota@enota.si

Biografija

Milan Tomac je rođen 1970. godine u Koperu, Slovenija. Diplomirao je 1998. godine na Arhitektonskom fakultetu. Iste godine je kao suosnivač pokrenuo arhitektonski biro Enota, u kome od tada radi kao arhitekta.

Za svoj rad u Enoti dobio je mnoge arhitektonske nagrade, njegov rad je prikazan na brojnim izložbama i objavljen u profesionalnim i popularnim publikacijama širom sveta. Milan predaje u arhitektonskim školama, konferencijama i simpozijumima u Sloveniji i u inostranstvu. Od 1998. do 2001. godine bio je profesor asistent na Arhitektonskom fakultetu u Ljubljani. Sa ciljem da promoviše značaj arhitektonskog kvaliteta, on je aktivan član nekoliko žirija za arhitektonske nagrade i arhitektonske konkurse i član je nekoliko formalnih i neformalnih mreža i događaja u arhitekturi.