Dr BENJAMIN KRICK

Passivhaus Institut | NEMAČKA

Dr BENJAMIN KRICK

Passivhaus Institut | NEMAČKA

Biografija

Dr Benjamin Krick studirao je na Univerzitetu primenjenih nauka u Darmštatu i na Univerzitetu u Kaselu, gde je 2008. odbranio doktorat iz oblasti eksperimentalnih zgrada građenih obnovljivim materijalima. Krick radi kao naučnik u institutu Passivhaus u Darmštatu, gde rukovodi radnom grupom za sertifikaciju komponenata. U fokusu njegovih istraživanja su ekološki i ekonomski održive fasade kao i procena održivostosti snabdevanja objekata energijom. Kao naučnik, predavač i autor brojnih stručnih radova i knjiga, sa entuzijazmom deli svoja znanja o energetski efikasnim i ekonomski održivim objektima.