KRISTOFFER TEJLGAARD

Atelier Kristoffer Tejlgaard | DANSKA

KRISTOFFER TEJLGAARD

Atelier Kristoffer Tejlgaard | DANSKA
ktejlgaard@gmail.com

Biografija

Atelje Kristoffer Tejlgaard radi na stvaranju funkcionalne, estetske i održive arhitekture sa racionalnim principima izgadnje i prirodnom integracijom svetlosti i prirode. U Ateljeu se trude da izazovu standardizovane metode izgradnje u industriji, ekperimentišu sa alternativnim oblicima prostora i stvaraju zgrade povoljnije za životnu sredinu, tako što sa manje resursa stvaraju više. Kristofer Tejlgaard je osnovao svoj studio 2011. godine, sa fokusom  na upotrebu drveta u arhitekturi, kako sa tehnološke strane, tako i sa kulturološke.

Od kada je diplomirao na Kraljevskoj danskoj akademiji lepih umetnosti, Kristoffer Tejlgaard je radio na stvaranju održivih rešenja u metodama izgradnje i proizvodnji materijala. Fasciniran kupolom kao konstrukcijom koja je preuzeta iz prirode i njenim karakterom kao optimalnom geometrijom, sa mogućnošću minimalne upotrebom materijala, video je brojne mogućnosti u radu sa geodetskim kupolama. Geodetska geometrija je bila glavni deo pristupa arhitekturi u ateljeu i pokretački faktor za njihov rad sa održivošću.

Pored konstrukcije i estetike, drvo ima izuzetno značajnu ulogu u velikoj emisiji CO2 jer je drvo sposobno za skladištenje CO2 više od svih drugih materijala. Zbog toga, drvo ima važnu ulogu za  razvoj održive arhitekture. Atelje dovodi u pitanje koncept trajne napram privremene arhitekture. Kroz fokusiranje na cirkularnu ekonomiju u svojim projektiima, u Ateljeu se trude da stvaraju konstrukcije koje materijalima omogućavaju da budu deo obnovljivog kola. Ovo smatraju značajnim faktorom u izboru materijala i metoda gradnje i zato nastoje da njihovi projekti budu rasklopivi.

Svojim projektima žele da povećaju razumevanje interakcija različitih sistema. Njihove konstrukcije se zasnivaju na evoluciji, fokusirane su na istraživanje i otvaraju pitanja za budući razvoj.