KAREN McEVOY

Bucholz McEvoy Architects | IRSKA

KAREN McEVOY

Bucholz McEvoy Architects | IRSKA
info@bmcea.com

Biografija

Karen McEvoy je arhitekturu studirala na Univerzitetskom koledžu u Dablinu. Potom odlazi u Njujork, Pariz i London, gde stiče radno iskustvo. Nakon zajedničkog uspeha na međunarodnom konkursu za gradsku kuću irskog grada Fingala, 1996.godine osnovala je studio Bucholz McEvoy Architects sa Merritt Bucholzom.

Studio se nalazi u Dablinu  i ima reputaciju vodećeg biroa za projektovanje ekološki održivih objekata, i privatnih i javnih. Osim objekata, studio se bavi i urbanističkim projektovanjem i planiranjem, zaštitom i konzervacijom objekata, pejzažnim i ekološkim projektovanjem. Studio neguje održivi holistički pristup projektovanju koji prožima sve dosadašnje projekte i istraživanja.

Karen McEvoy je član Kraljevskog instituta arhitekata Irske, Američkog instituta arhitekata i Društva arhitekata Berlina. Kao predavač bila je angažovana na Dablinskom tehnološkom institutu, Dablinskom Univerzitetskom koledžu, Arhitektonskom fakultetu u Limeriku, a na Harvardu, Univerzitetu Cornell, Cooper Union i Univerzitetu u Bafalu kao gostujući predavač.