MARCO CASAGRANDE

Casagrande Laboratory | FINSKA

MARCO CASAGRANDE

Casagrande Laboratory | FINSKA
info@casagrandelaboratory.com

Biografija

Marco Casagrande (rođen je 1971.) diplomirao je na Tehnološkom fakultetu u Helsinkiju na Departmanu za Arhitekturu 2001. godine. Još od ranih faza svoje karijere Casagrande je počeo kombinovati arhitekturu sa drugim disciplinama umetnosti i nauke pružajući niz ekološki-osetljivih arhitektonskih instalacija širom sveta. Sve u svemu više od 70 realizovanih projekata u 14 zemalja.

Laureat je Evropske nagrade za arhitekturu 2013 (European Prize for Architecture), Internacionalni Komitet Arhitektonskih kritičara CICA 2013 nagrada za konceptualnu i umetničku arhitekturu (Committee of International Architecture Critics CICA Award 2013), i dobitnik UNESCO & Locus Foundation’s nagrade za Održivu arhitekturu 2015.

Njegov rad se slobodno kreće izmeću arhitekture, pejzažne arhitekture, urbanog i ekološkog dizajna i nauke, ekološke umetnosti i cirkusa dodajući to u preplitanje arhitektonskog razmišljanja o “commedia dell’architettura”, široku viziju izgrađenog ljudskoh okruženja vezanog za društvenu dramu i ekološku svest da “Nema druge stvarnosti sem prirode”.