ALJOŠA DEKLEVA

Dekleva Gregoric Architects │SLOVENIJA

ALJOŠA DEKLEVA

Dekleva Gregoric Architects │SLOVENIJA

Biografija

Aljoša Dekleva (r. 1972) diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu u Ljubljani i magistrirao arhitekturu sa odlikovanjem na Arhitektonskom udruženju u Londonu 2002. Koordinira arhitektonskom praksom Dekleva Gregoric Architects prateći koncept istraživanja dizajnom i dizajniranje istraživanjem, sa ciljem da ospori očigledno izgradnjom arhitektura različitih razmera i programa širom sveta. Od 2014. vodi eksperimentalni nastavni i istraživački program AA Škola za posete nanoturizmu pri AA. Sa Tinom Gregorič je bio kustos za slovenački nacionalni paviljon Dom u Arsenalu na Venecijanskom bijenalu 2016. Predavao je arhitekturu kao gostujući profesor na Univerzitetu Montreal u Kanadi, ENSA Paris Val de Seine u Francuskoj, Karlsruhe institutu za tehnologiju u Nemačkoj i kao Gehri Stolica 2019 u Daniels-u u Torontu, Kanada.

Sva predavanja od ALJOŠA DEKLEVA

ALJOŠA DEKLEVA

13:30-14:30
SVEČANA SALA