ALESSIO BATTISTELLA

ARCò | ITALIJA

ALESSIO BATTISTELLA

ARCò | ITALIJA
info@ar-co.org

Biografija

Alessio Battistella je svoje obrazovanje započeo na Politehničkom Univerzitetu u Milanu, nakon čega je doktorsku titulu u oblasti arhitekture stekao na Pavia Univerzitetu. Od 1999. godine bio je predavač na ovim univerzitetima, kao i na Evropskom institutu za dizajn, Novoj akademiji lepih umetnosti (NABA) i Domus akademiji, a trenutno predaje i na Politehničkom Univerzitetu u TorinuOd 2004. godine radio je na nekoliko naučno-istraživačkih projekata.

Kao predsednik ARCo – Architettura e Cooperazione, aktivno vodi naučna istraživanja iz oblasti održive arhitekture u društvenom konceptu vanrednih stanja. Zajedno sa ARCo, svoja istraživanja predstavio je na 13. i 15. Bijenalu arhitekture u Veneciji. Njegov rad sa ARCo-om objavljen je u mnogobrojnim arhitektonskim člancima, i višestruko je nagrađivan. Neka od priznanja koja je dobio za svoj rad su Young Talents Renzo Piano Foundation Award Holcim Award for Sustainable Construction.