Organizatori

Organizatori Pete međunarodne Manifestacije i Kongresa ODRŽIVA ARHITEKTURA – ENERGETSKA EFIKASNOST su Udruženje EKOKULTPLUS, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu i Magazin za eko arhitekturu i kulturu EKO KUĆA, koji predstavljaju značajnu platformu za kontinuiranu edukaciju i umrežavanje kreativne zajednice, odnosno mladih stvaralaca iz domena arhitekture, tangentnih multidisciplinarnih struka, dizajna i vizuelnih umetnosti. Misija Udruženja EKOKULTPLUS i Magazina za eko arhitekturu i kulturu EKO KUĆA je da kroz ovaj kongres i druge aktivnosti afirmišu i mlade arhitekte i studente, kao i buduće profesionalce, i da im na taj način pruže priliku da postanu vodeći akteri srpske i regionalne kulturne, umetničke i arhitektonske scene.
Dugoročni cilj je da naš rad rezultira povećanjem lokalnog ekonomskog rasta, razvoja zelene ekonomije i kreativne industrije, kroz saradnju sa lokalnim upravama, institucijama, strukovnim organizacijama, koje dele naše vrednosti i zalažu se za održiv pristup arhitekturi, umetnosti i životu uopšte. Suorganizatori Kongresa su Arhitektonski fakultet u Podgorici Univerziteta Crne Gore i Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Time ostvarujemo zajedničko opredeljenje u edukaciji arhitekata i stručnjaka i angažovanju mladih arhitekata i studenata, kao jedan od oblika afirmisanja njihovog rada i stvaralaštva i, uz formalno, fakultetsko obrazovanje potenciramo značaj neformalnog, kontinuiranog obrazovanja.

ORGANIZACIONI ODBOR

ORGANIZATORI:

SUORGANIZATORI: