Dan

June 30, 2021

RADIONICA 1 i 2

U okviru kongresa u paralelnom programu biće organizovane 2 radionice: Radionica 1 – moderator, pejsažni arhitekta Kate Gould / Kate Gould Garden / Engleska Radionica...
Više