MARIA LANGARITA

Langarita-Navarro | ŠPANIJA

MARIA LANGARITA

Langarita-Navarro | ŠPANIJA

Biografija

Dobitnica nagrade “Young Architect of the Year“ 2014. Suosnivač studija  „Langarita-Navarro“, nagrađen priznanjem „Mies van der Rohe Award“ 2013. Predavač na Arhitektonskom fakultetu u Madridu.

Sva predavanja od MARIA LANGARITA

PREDAVAČ 3

14:00-15:00
SVEČANA SALA