RADIONICE – 1 i 2 STANDARD

Prijava za: RADIONICE standard

RANA PRIJAVA: 3500 RSD / 30 EUR ……………………………………………………………………………………….
REDOVNA CENA: 5300 RSD / 45 EUR …………………………………………………………………..
* Ograničen broj mesta. Cena važi za jednu radionicu
rok uplate do 27.08.2018.

RADIONICA 1 - STANDARD 6. i 7. OKT.
RADIONICA 2 - STANDARD 6. i 7. OKT.

Kontakt osoba:
Tijana Janković, PR menadžer
mail: tijana.j@ekokucamagazin.com
tel: +381 11 2175 978
mob: +381 63 8914 030
Uplate se vrše na račun organizatora kongresa
svrha uplate: radionice
primalac: Udruženje EKOKULTPLUS, Gandijeva 57a, 11070 Beograd
račun primaoca: 205-203008-30
poziv na broj: ostaviti prazno
za uplate  iz inostranstva, račun je: 00-70800039159